Lista produktów producenta: Jakubowska Aleksandra, Snopkiewicz Jacek