Lista produktów producenta: Anna Kołłajtis-Dołowy, Ewa Siemaszko