Lista produktów producenta: Jerzy Gut, Wojciech Haman