Lista produktów producenta: Śliwiński Marian, Rudowski Witold (red.)