Lista produktów producenta: Jerzy Eisler, Stanisław Trepczyński