Lista produktów producenta: Tadeusz Tarnogrodzki, Władysław Ważniewski