Lista produktów producenta: Piotr Szewc

    Piotr Szewc
    Piotr Szewc

    W nowym tomie fascynuje różnica między rzeczywistością artystycznie  przetworzoną  a  tym,  co  można  by  nazwać  światem  ludowości  bądź  wsi.  Szewc przetwarza w wierszach wspomnienia z dzieciństwa, odnosi się do  ważnego dla siebie dziedzictwa - miejsca, z którego pochodzi, powraca do doświadczeń młodości spędzonej w Zamościu...

    17,00 zł