Lista produktów producenta: Bob Langrich, Nicola Jane Swinney