Lista produktów marki Blaise Pascal

Aktywne filtry

  • Pascal - Myśli

    21,00 zł

    Myśli – niedokończone dzieło Blaise'a Pascala, które w założeniu miało być monumentalną apologią chrześcijaństwa i proponowanej przez tę religię moralności. Napisane w formie zgrupowanych tematycznie maksym i aforyzmów, zostało wydane po śmierci autora na podstawie jego zachowanych notatek.