• brak w sklepie

Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski

Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski - monografia naukowa.

79,00 zł
Brak podatku
brak w sklepie

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Bezpieczeństwo energetyczne polskiego sektora wytwórczego
   1.1. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego
   1.2. Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego
      1.2.1. Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla rozwoju ekonomicznego państwa
      1.2.2. Sektor energetyczny jako istotny element gospodarki
2. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego
   2.1. Energetyka oparta na źródłach nieodnawialnych
   2.2. Energetyka oparta na źródłach odnawialnych
   2.3. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej
   2.4. Magazynowanie energii
   2.5. Wpływ uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony środowiska na produkcję energii elektrycznej w Polsce
   2.6. Budowa modelu prognostycznego systemu energetycznego
   2.7. Sieci elektroenergetyczne
   2.8. Podsumowanie
3. Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie paliw kopalnych
   3.1. Wstęp
   3.2. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego
   3.3. Rozwój energetyki opartej na węglu
   3.4. Podsumowanie
4. Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie ropy naftowej i paliw płynnych
   4.1. Wstęp
   4.2. Bilans paliwowo-energetyczny kraju
   4.3. Ropa naftowa-kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce
   4.4. Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski
5. Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie paliw gazowych
   5.1. Wstęp
   5.2. Syntetyczna ocena polityki rządów RP w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w latach          1990-2017
      5.2.1. Okres 1990-2000
      5.2.2. Okres od października 1997 do października 2001 roku
      5.2.3. Okres od października 2001 do października 2005 roku
      5.2.4. Okres od października 2006 do października 2007 roku
      5.2.5. Okres od października 2007 do październik 2015 roku
      5.2.6. Okres od listopada 2015 do kwietnia 2017 roku
     5.3. Aktualna sytuacja prawna w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce
      5.3.1. Aktualne potrzeby Polski w zakresie dostaw gazu (import z zagranicy i złoża krajowe)
         5.3.1.1. Struktura dostaw i poziom zużycia gazu w Polsce
         5.3.1.2. Krajowe złoża gazu i podmioty posiadające ważne koncesje
      5.3.2. Rozwój krajowego systemu przesyłowego gazu, budowa interkonektorów i podziemnych magazynów gazu – niezbędne elementy dywersyfikacji
         5.3.2.1. Rozwój krajowej sieci gazowej
         5.3.2.2. Rozwój magazynów gazowych
      5.4. Operacyjny hub gazowy
      5.5. Podsumowanie
Abstrakt
Zakończenie
Bibliografia
Publikacje zwarte
Artykuły
Raporty, analizy, sprawozdania
Akty prawne
Źródła internetowe
Sylwetki Autorów

dr inż. Piotr Janusz, dr inż. Radosław Szczerbowski, dr Przemysław Zaleski

Dane

autor
Janusz Piotr, Szczerbowski Radosław, Zaleski Przemysław
okładka
miękka
ISBN
9788377904695
wydawnictwo
Texter
rok wydania
2017
liczba stron
136
numer wydania
1
wymiary
15,5x22,5
waga
0,22
język
polski
stan
bardzo dobry
zbiór
BS/IAP